ALU AUTUMNUS LIBERI

Dzimšanas datums / DOB: 22.10.2012.

Īpašnieks / Owner: Jeļena Kušča (LV)

Alu - mūsu Ances lielā māsiņa dzīvo Rīgā jaukā ģimenē kopā ar diviem bērniem. Ceram, ka Alu priecēs ne tikai savu ģimeni, bet būs sastopama arī izstādēs un izaugs par skaistu vižlu dāmu :)

Alu 9 months old
Alu 9 months old
Alu 8 weeks old
Alu 8 weeks old

Alu from birth to 6 weeks