PARTNERI / PARTNERS

Jau divus gadus esam ciešā kontaktā un sadarbībā ar vižlu audzētavu "VADASZPAJTAS" Nīderlandē (www.vadaszpajtas.nl). Esam izveidojuši partnerību ar šo audzētavu un audzētāji Henrijs Ruys un Silvia Cordus ir kļuvuši mums par tuviem, uzticamiem un labiem draugiem. Pateicība šiem cilvēkiem par to, ka uzticēja mums audzētavas lolojumu - mūsu vižlu kucīti LATKU. Lepojamies par to, ka varam būt par šīs audzētavas partneriem un ceram uz veiksmīgu un ilgstošu sadarbību nākotnē.

Audzētava VADASZPAJTAS ir Latvijas Medību suņu kluba (LMSK) biedru sastāvā.

 

Since 2 years we are in close contact and partnership with vizsla kennel "VADASZPAJTAS" in the Netherlands (www.vadaszpajtas.nl). Breeders Henry Ruys and Sylvia Cordus have become close friends of our family. Our beloved vizsla VADASZPAJTAS AUGO-DROMAS "LATKA" comes from this kennel and we thank our friends for their trust in us. We are proud to be partners of "VADASZPAJTAS" kennel and hope for long and fruitful cooperation!

Kennel "VADASZPAJTAS" is a member of Latvian Hunting Dog Club (LMSK).

 

Audzētāji ir izveidojuši vērienīgu vižlu datu bāzi, kas apvieno sevī vairāk kā 40 000 vižlu no visas pasaules. Datu bāze ir vērtīgs informācijas avots vižlu audzētājiem un šķirnes interesentiem.

Breeders have created a vizsla pedigree database that contains more than 40 000 vizslas from all over the world. Database is a valuable source of information and tool for breeders and vizsla lovers.

 

http://www.gundogpedigrees.com/vizsla/modules/animal/welcome.php

http://www.gundogpedigrees.com/vizsla/modules/animal/welcome.php
http://www.gundogpedigrees.com/vizsla/modules/animal/welcome.php